Saturday

Prosiding Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam ke-4 (2007), - Peningkatan Kualiti Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Penerbit: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia/85

PROSIDING ini yang diadakan pada 27-28 Julai 2007 / 12-13 Rejab 1428H, Seminar ini merupakan seminar penyelidikan kali ke-4 bagi fakulti Pengajian Islam. Buku ini memuatkan  makalah yang membincangkan segenap aspek dalam pengajian Islam di Malaysia. Ada beberapa tajuk yang  menarik dan boleh diketengahkan sebagai tajuk kajian atau penyelidikan susulan. Dalam prosiding ini terdapat kajian bebentuk kepustakaan dan kajian lapangan.  Ia sesuai untuk rujukan dan juga bacaan untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang pengajian Islam. Antara tajuk makalah yang dimuatkan dalam buku ini adalah sebagaimana berikut: m/s:693

1. Masalah Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Bacelor Bahasa Arab di IPTA Malaysia


2. Persepsi Masyarakat Asli Non-Muslim terhadap Masyarakat Asli Muslim: Kajian di Kg. Mikang, Muadzam Shah, Pahang Darul Makmur


3. Pendekatan Sheikh Daud al-Fatani dalam Persoalan Membuktikan Kewujudan Allah (s.w.t.)


4. Pendekatan Dakwah Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) kepada Masyarakat Orang Asli di Negeri Pahang


5. Metode Kompromi: Keutamaan yang Dipinggirkan


6. Kajian Motivasi di Kalangan Jurutera Awam Melayu Muslim (JAMM) Profesional Terhadap Bahasa Arab dan Kesannya dalam Pembangunan Modal Insan


7. Sikap Pesakit Terhadap Solat: Kajian Kes di Hospital Kuala Terengganu


8. Pengaruh Dawlah ‘Uthmaniyyah ke atas Masyarakat Melayu Menerusi Penulisan Ulama Melayu


9. Ketokohan al-Imam Ibn ‘Ashur dalam Bidang Tafsir


10. Program Dakwah Remaja: Kajian di Masjid Jamek, Kajang, Selangor


11. Usuluddin dalam Karya al-Ghazali dan al-Razi


12. Manhaj Usuli Ibn al-Subki dalam Kitab al-Ibhaj fi Sharh al-Minhaj


13. Ejen British di Terengganu: Teori dan Pelaksanaan


14. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia: PerspektifPK Sejahtera (1998-2007)


15. Haji Abdullah Abbas Nasution: Tokoh Ulama Tafsir Progresif


16. Retorik Partikel Waw dalam al-Qur’an dan Pengaruhnya terhadap Penterjemahan Makna al-Qur’an ke Bahasa Melayu
17. Kajian Pembangunan Tanah Wakaf di Pulau Pinang


18. Beberapa Penemuan Baru tentang Ketokohan Shaykh Abdul Rauf Ali al-Fansuri al-Singkili


19. Persepsi Remaja Melayu Islam rerhadap Filem Hiburan Luar di Rangkaian-rangkaian Televisyen Malaysia dan Hubungannya dengan Pembangunan Sahsiah


20. Komuniti Maya Islam: Satu Kajian terhadap Komuniti Islah-net


21. Pelajaran Sirah Rasul di Sekolah Rendah Agama (SRA): Kajian Teroka terhadap Sukatan dan Keberkesanannya di Daerah Sepang, Selangor

 
22. Isu-isu Bahasa dan Kesusasteraan Arab dalam Penyelidikan di Peringkat Sarjana Pengajian Islam (1988-2004): Satu Analisis Abstrak


23. Sektor Perdagangan pada Zaman Jahiliyyah


24. Kesan al-‘Addad dalam Tafsir al-Qur’an


25. Pendekatan Pengajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah Agama


26. Pengaruh Agama Islam dalam MSS1292 Kitab Tib


27. Sheikh Muhammad Salim Muhaisin: Satu Biografi


28. Aplikasi Pendekatan Dakwah al-Irshad al-Nafsi Menurut al-Ghazali di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS)


29. Islamic Da’wah in Mindanao: The Case of the Moro Islamic Liberation Front


30. Perlindungan Selepas Akad terhadap Pembeli dalam Undang-undang Kontrak Islam


31. Hubungan Perdagangan Antara Melaka dan Pedagang Arab


32. Pendekatan Dakwah Wanita pada Zaman Nabi Muhammad (s.a.w.) kepada Suami


33. Kitab al-Hikam dalam Pengajian Tasawwuf di Malaysia: Tinjauan Ringkas terhadap Karya Melayu Berasaskan al-Hikam al-‘Ata’iyyah


34. Discourse on Future in Contemporary Thought: An Overview


35. Kemerosotan Sektor Perdagangan Mamluk: Satu Analisis Sejarah


36. Peranan dan Sumbangan Madrasah Muhammadiah Pondok Beta Hilir, Kota Bharu, Kelantan


37. Tarjuman al-Mustafid dan Dominasi al-Jalalayn


38. Perakaunan Zakat Perniagaan di Malaysia: Satu Kajian Rintis


39. Kajian Keberkesanan Pelaksanaan Sulh di Mahkamah Syariah Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur


40. Kes-kes Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah Nafkah di Mahkamah Syariah Selangor (1999-2004)


41. Jurnal Islamiyyat (1977-2005): Wadah Penyelidikan Ilmu-ilmu Islam Sepanjang 35 Tahun Penubuhan Fakulti Pengajian Islam, UKM


42. Konsep Jama‘at al-Muslimin: Kajian terhadap Aspek Iltizam dan Ta‘addud


43. Konsep ‘Perspektif Islam’: Satu Analisis Disiplin Kesusasteraan


44. Dakwah Menerusi Medium Kaset dan Video Caker Padat (VCD)


45. Unsur Budaya dalam Terjemahan Arab-Melayu
46. Peranan dan Sumbangan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam Pembangunan Umat Islam Global


47. Miftah al-Wird: Terjemahan dan Tahkik


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...