Thursday

Prosiding Seminar Pendidikan Sains Dan Teknologi Maklumat (2009) Anjuran: Fakulti Sains Dan Teknologi, Ukm Dan Fakulti Teknologi Dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia./ 76

PROSIDING ini merupakan kumpulan kertas kerja yang dibentang dalam Kongres P & P 2009 UKM yang diadakan pada 14-16 Disember 2009 di Hotel Porto Malai Langkawi. UKM telah menganjurkan Kongres Pengajaran dan Pembelajaran 2009 (Kongres P&P2009) yang antara lain bertujuan untuk memberikan suatu wadah kepada tenaga pengajar universiti ini untuk membincangkan isu berkaitan aspek pengajaran dan pembelajaran. Koleksi kertas-kerja adalah sumbangan daripada kedua-dua fakulti FST dan FSTM. Sebanyak 29 kertas kerja (kk) telah disediakan oleh warga FST & FSTM untuk persembahan. Kertas kerja-kertas kerja ini mencakupi sebanyak enam bidang; Bahasa (5 kk), Graduan Sebagai Penyelidik (8 kk), ICT (9 kk), Kurikulum (4 kk), Pengurusan 1 (kk), dan Sains Tauhidik (2 kk).


1.    Memperkasakan Bahasa Melayu Di Ukm Dan Di Persada Antarabangsa
2.    Persepsi Pelajar Terhadap Kewajaran Perlaksanaan Ppsmi Bagi Kursus Asas Statistik Tahun Satu
3.    Tinjauan Penerimaan Pelajar Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Bahasa Inggeris Di Universiti.
4.    Pencapaian Muet Dan Matematik Serta Kecenderungan Bahasa Dalam Peperiksaan Matematik.
5.    Bahasa Dan Sastera Dalam Sains Dan Teknologi.
6.    Perspektif Terhadap Kelahiran Graduan Penyelidikan Sains Dan Teknologi (Gpst): Pemikiran & Pelaksanaan.
7.    Penerapan Sistem Mentor-Menti Ke Arah Kecemerlangan Insan: Pengalaman Program Sains Aktuari.
8.    Penilaian Dan Pelaksanaan Pendidikan Berasaskan Hasil Pembelajaran (Obe) Ke Arah Melahirkan Graduan Penyelidik Sains Dan Teknologi.
9.   Status Kemahiran Kognitif Di Kalangan Pelajar Tahun Satu Fizik: Implikasi Terhadap Pembangunan Graduan Terampil Penyelidikan.
10.   Peranan Kursus Stpd Dalam Penerapan Nilai Dan Pembinaan Keterampilan Insaniah: Membina Graduan Penyelidikan Sains & Teknologi.
11.   Pengetahuan Asas Matematik Pelajar Tahun 1 Di Pusat Pengajian Sains Matematik, Ukm: Suatu Penilaian.
12.   Pengurusan Penyeliaan Projek Akhir Bersifat Penyelidikan: Pengalaman Dan Pencapaian.
13.   Kesilapan Lazim Dalam Penyelesaian Masalah Matematik.
14.   Teaching And Learning Tool For Data Communication Course.
15.   Kajian Awal Pendekatan Pengaturcaraan Pasangan Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran Kursus Pengaturcaraan.
16.   Kajian Keberkesanan Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus Analisis Dan Reka Bentuk Sistem.
17.   Kerangka Konsepsi Pengurusan Penyeliaan Projek Akhir Jabatan Sains Komputer.
18.   Developing Cases For A Software Engineering Course– An Experience.
19.   Perisian Cflow Sebagai Pemangkin Dalam Pembelajaran Pengaturcaraan.
20.  Bertatih Menghadapi Pertandingan.
21.  Strategi Menyediakan Koleksi Kes Komputeran Tempatan: Satu Percubaan Menggunakan Laporan Latihan Industri.
22.   Kajian Prestasi Pelajar Bagi Kursus Analisis Dan Reka Bentuk Sistem Menggunakan Alatan Perisian.
23.   Sains Tauhidik Sebagai Satu Kursus Stpd.
24.   Karuma Mantap Sains Aktuari – Industri.
25.   Penerapan Kemahiran Kebolehpasaran Melalui Latihan Industri.
26.   Kemahiran Generik Pelajar Menurut Pandangan Majikan.
27.   Sistem Inventori Strategik Bagi Mengurus Bahan Kimia.
28.   Mengapa Dunia Memerlukan Sains Tauhidik?.
29.   Sains Tauhidik: Model, Ciri-Ciri, Kegiatan & Amalan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...