Friday

Prosiding Seminar e-Pembelajaran (2006), Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia./81

SEMINAR ini diadakan di Hotel Renaissance, Kuala Lumpur, 9 - 10 Disember 2006. Enam bahagian utama yang mengandungi pelbagai tajuk kertas kerja. 1- Falsafah, Polisi Dan Governan (2kk), 2- Konsep, Pembangunan Dan Perkembangan E-Pembelajaran (6kk), 3-Teori Dan Amalan Pedagogi Dalam Persekitaran Berteknologi (5 kk), 4- Isu, Cabaran Dan Impak E-Pembelajaran (6 kk) 5- Pembangunan Bahan Dan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Lms) (  12 kk) 6. Undang-Undang Dan Keselamatan Siber (1 kk). m/s: 467

KANDUNGAN


1- FALSAFAH, POLISI DAN GOVERNAN


• Conceptual Framework Of An E-Learning System: Implications For Policy Makers


• Pembelajaran Bersepadu Daripada Perspekstif Pakar Dan Pengguna


2- KONSEP, PEMBANGUNAN DAN PERKEMBANGAN
E-PEMBELAJARAN


• HRD In Institutes Of Higher Learning: Elearning For Academic And Non-Academic Staff


• Dispelling The Myths Of E-Learning Through Blended Learning


• Pembangunan Dan Perkembangan Epembelajaran Ahli Akademik Ukm


• The Development Of A Collaborative Learning Community Through N-Learning: Initial Findings


• A Survey On University Instructors’ Job Characteristics And Motivation In E-Learning Environment: A Case Of Unitar


• Examining E-Dropouts Of A Blended Learning Environment
3- TEORI DAN AMALAN PEDAGOGI DALAM PERSEKITARAN BERTEKNOLOGI
• Perlaksanaan E-Pembelajaran Di Ipts: Pengalaman Unitar
• Students’ Perception Of The Implementation Of E-Learning In The Undergraduate Programmes


• The Effect Of Online Collaborative Activities On Fostering Undergraduate Students Learning: A Case Study


• The Use Of Interactive E-Learning Community (Ielc) To Increase Self-Regulated Learning (SRL) Strategies Among National School Students


• Tahap Kesediaan Guru Besar Sebagai Pelajar Dewasa Pkpgb Dari Segi Penggunaan Epembelajaran Di UKM
4- ISU, CABARAN DAN IMPAK E-PEMBELAJARAN


• Isu-Isu Dalam Pelaksanaan E-Pembelajaran Di Ipt: Kes Ukm


• The Utilization Of Ict To Empower Women: Challenges And Opportunities Via E-Learning
• Persediaan Belia Malaysia Mengikuti Pembelajaran Secara E-Learning
• Implimentasian E-Pembelajaran Di Universiti Teknologi Mara


• Elemen Reka Bentuk Dan Kandungan Bahan Sebagai Faktor Kritikal Kejayaan E-Pembelajaran Daripada Perspektif Pensyarah USM


• Tahap Penggunaan Internet Sebagai Sumber Pengajaran Dalam Kalangan Pensyarah UUM
5- PEMBANGUNAN BAHAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN (LMS)


• Learning Management System Adaptability Towards E-Education
• Sistem Pengurusan E-Pembelajaran: Potensi Dan Cabaran
• Learning Object: Melting The Technical And Contextual Issues Towards Achieving Elearning


• Pembangunan Bahan Elektronik Mesra Pembelajaran: Model Uitm


• Pembangunan E-Kuliah Menggunakan Perisian Articulate
• Pembangunan Laman Web Interaktif Komunikasi Bahasa Jepun


• Pembangunan, Pelaksanaan & Penilaian Laman Web Kaunseling Maya
• W-Portfolio Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Kursus Kejururawatan


• Sistem Tutoran Cerdas Pembelajaran Teknik Carian Dalam Kecerdasan Buatan


• Using Moodle As An Open Source Tool To Create An Interactive Online Learning Community (iELC): An Attempt At Malaysian National
• Schools
• Penyebaran Maklumat Menggunakan Teknologi Mudah Alih Dalam Pendidikan: Satu Pembangunan


• Satu Tinjauan Pelaksanaan Dan Penggunaan Epembelajaran Di Universiti Kebangsaan Malaysia


6- UNDANG-UNDANG DAN KESELAMATAN SIBER


• What’s In A Name? Legal Mechanism For Recovering Domain Names Of E-Learning Providers Form Cybersquatters

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...