Friday

Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia (1987), Keluaran 70, Jil.XXXI, Terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan./74

JURNAL Kementerian Pendidikan Malaysia adalah terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Mempunyai enam artikel dan beberapa tajuk artikel ini masih lagi dibincangkan dalam seminar-seminar dan juga persidangan pendidikan kebangsaan. m/s:54

  1. Prinsip-Prinsip Pengurusan dan Pentadbiran: Perspektif Islam
  2. Motivasi Dalam Masyarakat Sekolah: Teori dan Pendekatan
  3. Pemetaan Konsep: Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
  4. Bolehkah Sains Pertanian Diajar Dengan Kaedah Kuliah?
  5. Ke Arah Peningkatan Disiplin Sekolah
  6. Cabaran-Cabaran Yang dihadapi Oleh Guru Khas Pemulihan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...