Monday

Jurnal Kementerian Pelajaran Malaysia (1986). Jilid xxx, Keluaran 68. Terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan, KPM./59

JURNAL terbitan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan bagi tahun 1986 ini mengandungi 6 kertas kerja. Apabila membaca kertas kerja ini yang ditulis lebih kurang 20 tahun lepas, dapat dilihat perkembangan yang diutarakan dalam penulisan tersebut pada masa itu dan dibanding pada masa sekarang. Perubahan dalam sektor pendidikan begitu ketara, berkembang dan kita percaya ia akan terus berkembang lagi untuk generasi akan datang. Antara artikel yang dimuatkan dalam jurnal ini : m/s:66

1- Pentadbiran Sekolah dan Peranan Guru Besar
2- Beberapa Strategi/Kaedah Pengajaran dan   Pembelajaran Perdagangan di Sekolah Menengah: Satu Tinjauan Kembali
3- Pengurusan Sekolah: Satu Cabaran
4- Komputer dalam Pendidikan
5- Makna Moral
6- Pemberian dan Penyemakan Kerja Bertulis Matematik

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...