Wednesday

H. Busyairi Majdidi(1997), Konsep Kependidikan Para Filosof Muslim. Yogjakarta: Al-Amin Press./54

PADA akhir daulah Bani Umayyah (41-132H) sudah terdapat usaha merintis ke arah penterjemahan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Yunani, bahasa Giblhy dan bahasa Parsi. Pada masa daulah Abbasiyyah (132H-656H) kegiatan terjemahan giat dilakukan. Khalifah al-Ma’mun (198-218H) mengeluarkan biaya yang besar untuk program ilmiah ini. Buku ini memperkenalkan tujuh tokoh sarjana muslim zaman silam.

Antara institusi pendidikan yang cemerlang adalah Madrasah Nizamiyyah. Nizamul Mulk dalam sejarah Islam terkenal sebagai negarawan Islam yang amat berjasa dalam memajukan perkembangan pendidikan Islam. Beliau adalah seorang perdana menteri ( Wazir) dari Sultan Malik Syah dari Daulah Bani Saljuk (1072-1092). Sekolah-sekolah yang bangunkan dinamakan Madrasah Nizamiyyah. Sekolah-sekolah ini tersebar di seluruh negeri dalam wilayah Daulah Bani Saljuk di Baghdad, Nysaphur, Asfahan, Basrah, Mausal dan lain-lainnya. Madrasah Nizamiah yang tersebar dan termasyur ialah madrasah Nizamiah di Baghdad, dibangun pada tahun 457H. Guru-guru besar yang mengajar di madrasah tersebut :

  1. Abu Ishaq al-Syairazi (w. 476H)
  2. Abu Nashr al-Shabbagh (w.477H)
  3. Abu Qasim al-Alawi (w.495H)
  4. Abu Abdullah al-Thabari (w. 495H)
  5. Abu Hamid al-Ghazalli (w. 505H)
  6. Radliyyuddin al-Qazwaini (w. 575H)
  7. al-Firuzbadi (w. 817H)
Buku ini menerangkan konsep pendidikan dari pandangan masing-masing dan dicatatkan juga tentang biografi tokoh-tokoh tersebut. m/s: 155.

Kata Pengantar


• Konsep Kependidikan al-Farabi ( 259-339H)
• Konsep Kependidikan Ibnu Miskaiwaihi (421H)
• Konsep Kependidikan Ibnu Sina
• Konsep Kependidikan Ikhwanus Shafa
• Konsep Kependidikan Al-Ghazalli
• Konsep Kependidikan Al-Zarnuzi
• Konsep Kependidikan Ibnu Khaldun (732H-808H)
• Pandangan Islam terhadap Faktor Herediteit.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...