Monday

Ali Ahmad (1994), Pengantar Pengajian Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./62

TINJAUAN kasar terhadap tulisan-tulisan tentang kesusasteraan menemukan kita dengan buku-buku seperti A Short History of English Literature karangan Edmund Goss. Survey of English Literature, karangan Oliver Elton. A History of Classical Malay Literature oleh R.O Winstedt. Selain itu, tulisan Li Chuan Siu berjudul Iktisar Sejarah Kesusasteraan Melayu Baru (1830-1945) dan Iktisar Pergerakan dan Kesusasteraan Melayu (1945-1965). Buku tersebut menyingkap peristiwa-peristiwa sejarah, sosial dan kesusasteraan. Berikut adalah isi kandungan dalam buku ini.Namun jika ditinjau dari sudut buku-buku melayu terdapat beberapa buah buku Melayu yang berupa hikayat yang boleh dikenalpasti sebagai buku-buku terawal juga dalam kesusasteraan Melayu.

Pendahuluan
Bahagian Satu: Bidang-Bidang dalam Pengajian Kesusasteraan

Bab 1 : Definisi Kesusasteraan
Bab 2 : Ilmu Kesusasteraan
Bab 3 : Teori Kesusasteraan
Bab 4 : Sejarah Kesusasteraan
Bab 5 : Kritikan Kesusasteraan
Bab 6 : Subbidang dalam Pengajian Kesusasteraan


Bahagian Dua: Pendekatan-Pendekatan Dalam Pengajian Kesusasteraan
Bab 7 : Pendekatan Ekstrinsik dalam Kajian Kesusasteraan
Bab 8 : Sastera dan Masyarakat
Bab 9 : Sastera dan Psikologi
Bab 10 : Pendekatan Intrinsik dalam Pengajian Kesusasteraan
Bab 11 : Genre Sastera
Bab 12 : Corak Pengucapan: Prosa
Bab 13 : Corak Pengucapan: Puisi
Bab 14 : Corak Pengucapan: Drama

Penutup
Bibliografi
Indeks

1 comment:

  1. salam saudara...bagaimanakah cara untuk dapatkn buku ini

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...