Thursday

Ahmad Mohd Salleh (2003) Pendidikan Islam Falsafah, Sejarah dan Kaedah Pengajaran Pembelajaran. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd./57

PENDEKATAN adalah mendekatkan sesuatu dan setiap pendekatan itu hendaklah mencerminkan satu pandangan tentang hakikat satu matlamat pelajaran. Ia juga boleh diertikan sebagai satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala kaedah merupakan satu perancangan yang sistematik secara keseluruhannya untuk menyampaikan bahan pengajaran dan teknik pula adalah merujuk kepada unit-unit kecil yang terkandung dalam sesuatu kaedah. Teknik merangkumi aktiviti, perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam pengajaran.  Pendidikan merupakan suatu proses yang berterusan untuk membentuk manusia kepada keadaan yang lebih bermakna dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. m/s:319

Pendahuluan
BAB 1: Asas dan Falsafah Pendidikan Islam
BAB 2: Falsafah, Matlamat dan Bidang Pendidikan Islam
BAB 3: Sejaran Perkembangan Pendidikan Islam
BAB 4: Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia
BAB 5: Falsafah Pendidikan Kebangsaan
BAB 6: Falsafah Pendidikan Islam KBSR dan KBSM
BAB 7: Prinsip dan Kesepaduan Pendidikan Islam Sekolah Rendah
BAB 8: Sahsiah dan Peranan Guru Pendidikan
BAB 9: Konsep Asas Pengajaran Pendidikan Islam
BAB 10: Model Pengajaran Pembelajaran s.a.w dan Model Imam-Imam (Empat Mazhab dan Al-Ghazalli)
BAB 11: Strategi Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam
BAB 12: Pengelolaan Sesi Pengajaran Pembelajaran
BAB 13: Kemahiran Asas dalam Pengajaran Pembelajaran
BAB 14: Panduan Penulisan Persediaan Mengajar dan Membina Rancangan Pengajaran Sekolah Rendah dan Menengah
BAB 15: Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)
BAB 16 : Pengujian, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Islam
Bibliografi.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...