Monday

Ahmad Hidayat Buang-penyunting(1998), Undang-Undang Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia. Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya./61

Buku ini berasal dari kertas-kertas kerja yang dibentangkan di seminar Undang-Undang Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah di Malaysia: Amalan dan Permasalahan yang diadakan pada bulan Februari 1997 di Universiti Malaya. Buku diharapkan akan dapat menjadi rujukan dan bahan bacaan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan perundangan Islam, pelajar-pelajar undang-undang Islam dan masyarakat awam secara amnya. Tajuk-tajuk perbincangan telah dipecahkan kepada lima bahagian yang mencakupi semua aspek undang-undang di Mahkamah Syariah. m/s:204.

Pendahuluan


ASAS-ASAS PERBICARAAN DI MAHKAMAH SYARIAH DAN BIDANG KUASA.


Kertas kerja 1 : Proses Perbicaraan di Mahkamah Syariah Dari Aspek Hukum
Kertas kerja 2 : Proses Perbicaraan di Mahkamah Syariah Dari Aspek Amalan
Kertas Kerja3 :Penubuhan Mahkamah-Mahkamah Syariah dan Bidang Kuasanya di Malaysia
Kertas Kerja 4 :Kesan dan Implikasi Pertukaran Agama dalam Perundangan Malaysia
Kertas Kerja 5 : Muamalah Islam di Mahkamah-Mahkamah Malaysia.


PERKAHWINAN DAN PERCERAIAN


Kertas kerja 1 :Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian Dari Aspek Hukum
Kertas kerja 2 :Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian Dari Aspek Amalan
Kertas Kerja3 : Poligami dan Pengamalannya di Malaysia
Kertas Kerja 4 :Undang-Undang Kekeluargaan Islam di Mahkamah Syariah: Satu Kajian Dari Perspektif Masyarakat


TUNTUTAN-TUNTUTAN MAL

Kertas kerja 1 :Tuntutan –Tuntutan Mal di Mahkamah Syariah dari aspek Hukum
Kertas kerja 2 :Tuntutan –Tuntutan Mal di Mahkamah Syariah dari aspek Amalan


KESALAHAN DAN PENDAKWAAN JENAYAH


Kertas kerja 1 :Kesalahan dan Pendakwaan Jenayah di Mahkamah Syariah Dari Aspek Hukum
Kertas kerja 2 :Kesalahan dan Pendakwaan Jenayah di Mahkamah Syariah Dari Aspek Hukum
KETERANGAN DAN PROSEDUR


Kertas kerja 1 :Undang-undang keterangan dan Prosedur di Mahkamah Syariah dari Aspek Hukum
Kertas kerja 2 :Undang-undang keterangan dan Prosedur di Mahkamah Syariah dari Aspek Amalan
Kertas Kerja 3 :Kedudukan al-Qarinah Sebagai Asas Sabitan di Mahkamah Syariah


Indeks Statut
Indeks Kes-Kes
Indeks Am

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...