Monday

Abdullah Jusuh(1989) Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./60

BUKU ini membincangkan beberapa aspek tentang tamadun Islam seperti pendidikan, ekonomi, politik dan kemasyarakatan di Malaysia dengan memaparkan aktiviti penduduk Malaysia yang majoritinya beragama Islam dari sejak kedatangan Islam ke rantau ini sehingga ke masa ini. Perbincangan yang sederhana tetapi menyeluruh dapat memberikan gambaran tentang peranan Islam dalam merubah budaya dan tamadun penduduk Malaysia yang berteraskan aqidah, syariah dan akhlak Islamiah. Buku ini amat berguna bagi bacaan pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi, institute-institut, sekolah menengah dan juga berguna juga kepada pembaca yang ingin mengenali budaya dan tamadun umat Islam di Malaysia. m/s:147

Kata Pengantar


Pendahuluan

BAB 1 : Pendidikan
• Pendidikan Islam
• Institusi Pendidikan informal
• Sistem Pengajian Pondok
• Sistem Madrasah
• Pentadbiran Sekolah Agama
• Kerajaan Mengambil alih sekolah Agama.


BAB 2: Ekonomi
• Pandangan Islam Terhadap Ekonomi
• Pertanian
• Perindustrian
• Industri


BAB 3: Politik
• Politik Sebelum Penjajahan
• Reformasi Politik Melayu
• Suasana Politik zaman Merdeka
• Struktur Pentadbiran Kerajaan Malaysia


BAB 4: Masyarakat
• Ciri Kependudukan Malaysia
• Suasana Hidup Kemasyarakatan
• Perayaan dan Hari Kebesaran
• Pengaruh Islam Terhadap Masyarakat Melayu


BAB 5: Seni
• Senibina
• Seni Kraftangan
• Seni Khat
• Seni Suara dan seni Penulisan


Kesimpulan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...