Saturday

Mohd Redzuan Awang et.al (2004) Faraid, Hukum dan Pelaksanaannya: Koleksi Kertas Kerja Seminar: Selangor, Hikmah Enterprise/48

Al-hajb bermaksud tegahan atau halangan seseorang waris daripada mendapat harta pusaka keseluruhan atau sebahagian, kerana ada waris lain yang berhak ke atas harta pusaka itu. Alhab terbahagi kepada dua bahagian iaitu

   1-     Al-Hajb bi al-Wasf- halangan seperti pembunuhan perhambaan dan berlainan agama
   2-     Al-Hajb bi al-Shakshi- berlaku dengan wujudnya waris tertentu (yang lebih dekat) yang boleh mendinding waris lain sama ada secara hirman atau nuqsan. m/s 193

Hukum Faraid
Harta Pusaka: Konsep dan Prinsip
Pelaksanaan Faraid : Pembahagian Pusaka Kecil
Pembahagian Pusaka dan Perancangan Harta Orang Islam
Agensi Amanah Pemegang Harta Si mati
Khidmat Pengurusan Harta Warisan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...