Tuesday

Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid,(1992) Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Penerbit Universiti Malaya./50

DALAM mengenali selok –belok hukum Islam, pengetahuan tentang sejarah pertumbuhan dan pembinaannya amat penting. Buku ini tidak banyak memberi perhatian kepada tarikh sesuatu peristiwa itu berlaku. Apa yang diberi perhatian dalam buku ini ialah tentang sifat-sifat perkembangan itu sendiri dan bagaimana ia boleh mempengaruhi ketentuan-ketentuan dan bentuk-bentuk hukum yang diijtihadkan di bawah pengaruh perkembangan berkenaan. Namun bagi anda yang berminat dengan sejarah dan tokoh tokoh Islam yang terkemuka, rasanya elok anda selak buku tarikh tashriq al-Islami, karangan syeikh Khudari Bik. Namun, buku Sejarah Pembinaan Hukum Islam mengajak anda berfikir dan merenung sejarah silam Islam terutamanya tentang sifat-sifat perkembangan pada zaman berkenaan. m/s 241

Isi Kandungan :
Pengantar


1. Hukum Islam dan Penggunaannya Sebagai Suatu Istilah
2. Latar Belakang dan Bagaimana Hukum Islam Terasas dan berkembang
3. Al-Quran dan Al-Sunnah Sebagai Sumber Asasi Hukum Islam.
4. Ijtihad dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam
5. Perselisihan Pendapat dan Kesannya Terhadap Perkembangan Hukum
6. Kelahiran mazhab dan Kesannya Terhadap Perkembangan Hukum Islam.
7. Taqlid: Latar belakang dan kesannya Terhadap Perkembangan Hukum Islam
8. Kesedaran Baru: Latar Belakang, Pencapaian dan Kesannya Terhadap Perkembangan Hukum Islam.


Bibliografi
Indeks

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...