Sunday

Abd Rahman Zaki Ibrahim(1998), Petunjuk Amalan Ekonomi Islam. Mujaini bin Tarimin (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka./51

SEMINAR Pertama Ekonomi Islam Antarabangsa yang berlangsung pada 21-26 Februari 1976 di kota Mekah. Resolusi itu menyatakan:

“ Seminar mengingatkan kepada semua negara Islam agar semua urusan negara dijalankan berdasarkan hukum syariah sehingga urusan itu menjadi undang-undang, sistem dan institusi perekonomian dan kemasyarakatan berasaskan konsep Islam, nilai dan syariatnya. Seminar berpendapat juga  bahawa insurans perdagangan yang beroperasi di syarikat pernigaan pada masa ini tidak menepati bentuk syariah yang bertujugan untuk memberi pertolongan dan perlindungan dan operasinnya tidak sejajar dengan syarat-syarat syariah yang boleh dihukum halal. Seminar mencadangkan ditubuhkan satu badan yang dianggotai oleh pakar syariah dan pakat ekonomi untuk membuat satu bentuk skim insurans yang  bebas daripada riba. Sebaliknya sistem insurans Islam yang mengamalkan sistem bantuan sebenarnya secara syariah menggantikan insurans perdagangan yang ada. (Resolusi bil.6)

Judul asal buku ini ialah Malim al-IqtisÉq al-IslÉmi, mengandungi tujuh bab. Buku ini amat sesuai dibaca semua peringkat terutama pada penganalisis ekonomi Islam, pengamal ekonomi Islam dan pelajar institusi pengajian tinggi. m/s: 274


PENDAHULUAN


Bab Pertama     : Ciri-Ciri Keistimewaan Ekonomi Islam
Bab Kedua        : Matlamat Pengeluaran Dan Beberapa Persoalan   Halal Dan Haram
Bab Ketiga        : Kaedah-Kaedah Pengagihan Dalam Sistem Islam
Bab Keempat    : Konsep Pertukaran Dalam Islam
Bab Kelima       : Institusi Kewangan Islam
Bab Keenam     : Sistem Kewangan Negara Islam
Bab Ketujuh     : Kestabilan Masyarakat Menurut Konsep Islam


PENUTUP

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...