Thursday

S.S Husain & S.A Ashraf.(1989) Maso’od Abdul Rashid.(terj) .Krisis Dalam Pendidikan Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur/43

PENDIDIKAN ialah suatu proses yang melibatkan tiga rujukan: individu, masyarakat dan kesemua kandungan realiti, kebendaan dan juga kerohanian. Buku ini adalah sebahagian siri-siri yang diterbitkan oleh Universiti Malik Abdulaziz, kertas ini dari persidangan Dunia Pertama mengenai Pendidikan Islam yang diadakan pada 31 Mac hingga 8 April ,1977. Buku ini satu pengenalan kepada pengajian kaedah-kaedah itu dan bagaimana krisis dapat diselesaikan, kandungan dan juga metodologi pendidikan Islam dipinda dan diberi tenaga, dan suatu arah diberi tentang kaedah menyatukan sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan moden.

Isi Kandungan

  1. Pendidikan dan Kebudayaan dalam Dunia Islam: Pertentangan antara Tradisi dan Kemodenan
  2. Tujuan dan Objektif Pendidikan Islam.
  3. Krisis Konsep dalam Sains Sosial dan Sains Semula Jadi.
  4. Renungan Berdisiplin atau Renungan Jangak?
  5. Guru dan Pelajar.
  6. Masalah Bahasa.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...