Friday

Shukri Ahmad & Razali Mat Zin.(2001) Adab & Etika Kerja Dalam Organisasi. Penerbit Universiti Utara Malaysia (UUM): Sintok/24

BUKU ini agak unik kerana cuba mengupas cirri-ciri budaya kerja Islam seperti yang terdapat dalam al-Quran secara kritikal. Konsep-konsep utama kerja Islam meliputi konsep yang sering ditemui berulang kali dalam al-Quran dan mempunyai hubungan rapat dengan budaya kerja cemerlang.
Tajuk –Tajuk yang dibincang ialah
  • Pengenalan
  • Pengurusan Etika Kerja dari Perspektif Agama-Agama
  • Pengurusan Etika Kerja Cemerlang-Tinjauan dari Konsep-Konsep Utama dalam Al-Quran
  • Ciri-ciri yang menonjol berkaitan dengan konsep Etika
  • Kerja Menurut Sunnah
  • Etika Kerja Dalam Tamadun Islam

Selain itu, buku ini turut membincangkan fungsi masa, matlamat pengumpulan harta, konsep dunia akhirat menurut al-Quran dan konsep etika kerja yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. m/s 120.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...