Wednesday

Prosiding Wacana Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan Siri ke 6.(2008) Pendidikan Islam Teras Pembangunan Modal Insan. Fakulti Pendidikan Islam. Univeristi Kebangsaan Malaysia./19

Penerbitan prosiding ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada perkembangan pengajaran, pembelajaran, penyeledikan, perundingan dan latihan dalam Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di semua peringkat sistem pendidikan di negara  ini. Prosiding ini mengandungi 79 kertas kerja yang dibahagikan kepada tiga bahagian, Falsafah Pembangunan Modal Insan, Pembangunan Modal Insan dan Pengajaran Pendidikan Islam dan Pembangunan Modal Insan dan Pengajaran Bahasa Arab. m/s 759. Pelbagai tajuk perbincangan samada kertas konsep dan juga kajian deskriptif yang dibentangkan pada Wacana Pendidikan Islam Siri ke-6 ini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...