Monday

Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri 1) Kurikulum Bersepadu Pendidikan Islam Menghadapi Cabaran Era Globalisasi, 2002. Penerbit Fakulti Pendidikan / 1

Kurikulum merupakan nadi utama dalam sistem pendidikan dalam sesebuah negara. Penggubalan kurikulum Pendidikan Islam oleh KPM pada masa kini mempunyai impak yang besar terhadap pembangunan Malaysia pada masa hadapan.

Prosiding ini mengandungi 26 kertas kerja berkenaan Kurikulum Bersepadu Pendidikan Islam. Kali terakhir Wacana Pendidikan Islam diadakan di Gontor, pada 2009 dengan kerjasama Fakulti Pendidikan (UKM), siri 7. Secara keseluruhannya, prosiding ini berkisar berkenaan KURIKULUM BERSEPADU PENDIDIKAN ISLAM. Ada beberapa kertas kerja konsep yang menarik untuk diperbincangkan dan boleh diketengahkan beberapa cadangan yang terdapat dalam kertas kerja tersebut.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...