Monday

Prosiding Seminar Kebangsaan Undang-Undang Kanak-Kanak ke-2 (National Conference On Child Law 2). 2010, Anjuran UNISZA dan Institut Sosial Malaysia,2-3 Oktober 2010./34

SUSAH benar nak cari Institut Sosial Malaysia (ISM), bagi sesiapa yang tidak pernah pergi memang susah nak cari walaupun Pakcik Google sudah memberi panduan dan membantu dengan jayanya. Puas mencari akhirnya sampai, sedikit terlewat juga, namun majlis belum lagi berjalan sepenuhnya. Masih ada lagi peserta dan pembentang yang belum sampai. Memang berbeza sangat masa orang Melayu dengan masa orang Saleh, Ketika berada di Leeds.UK, kawan ada memberitahu, kalau bas bertolak pada pukul 11.00 , maka akan bertolak pukul 11.00 tepat. Sekiranya anda lewat 5 minit sahaja, jawapannya beli tiket baru. Itu masa orang sana. Masa untuk orang sini, tiket bas kul 11.00 tepat, tapi bas bertolak pukul 11.35. Sangat berbeza. Agaknya pembudayaan tepati masa belum lagi menyerap dalam diri orang Melayu.

Berikut ialah tajuk-tajuk yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Undang-Undang Kanak-Kanak ke-2

1. Penderaan Dan Pengabaian Kanak-Kanak Mengikut Konteks Perundangan Malaysia
2. Pengaplikasian Model Ta Dalam Proses Komunikasi Kanak-Kanak Bermasalah
3. Pengetahuan Kanak-Kanak Seawal Usia Baligh Tentang Ilmu Fardhu Ain: Kajian Di Kalangan Pelajar Tingkatan Satu Sekolah Menengah Imtiaz
4. Penggunaan Laman Sesawang Sosial Dalam Kalangan Remaja Malaysia Dan Risiko Jenayah Intipan Siber
5. Penggunaan Motosikal Ke Sekolah: Dilema Antara Tuntutan Kemudahan Dengan Keselamatan Pelajar Di Jalan Raya
6. Penyelewengan Pemegang Amanah Terhadap Harta Kanak-Kanak
7. Perintah Sebatan Dengan Rotan Ringan Terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia: Satu Penilaian Menurut Perspektif Syariah
8. Punca Gejala Buang Bayi Dan Penyelesaiannya
9. Rights Of The Child And Orphan Under Thai Child Protection Act, 2003: Prospects And Challenges
10. Section 97(2) Of The Child Act 2001 Was Unconstitutional?
11. Tahap Pengetahuan Kanak-Kanak Mengenai Kejadian Penderaan
Dan Pengabaian Kanak-Kanak: Pendidikan Sebagai Mekanisme Pencegahan
12. The 1980 Hague Convention On The Civil Aspects Of International Child Abduction: Sama Ada Ia Suatu Keperluan Bagi Malaysia
Untuk Turut Serta?
13. The Role Of Community Outreach Programme In Re-Integrating Juveniles Into Society
14. Wanita Generasi Sandwich Di Malaysia Dan Hubungannya Dengan Pengabaian Anak-Anak
15. Amalan Dan Penghayatan Solat Fardhu Dalam Kalangan Remaja Di Kuala Terengganu
16. Bayi Pramatang: Perjuangan Untuk Hidup
17. “A Favor Filli” Ensuring The Best Interest Of Children In Division Of Matrimonial Property; Special Reference To Family Businesses
18. Child Rights To Medical Treatment With Special Reference To Nigerian Children
19. Children & Internet: Beware Of The Threats From Within
20. Effects Of Labour On Child Education In Nigeria
21. Etika Pemburuhan Kanak-Kanak Menurut Syara’
22. Evidence By Child In Criminal Proceedings In Malaysian Courts: A Study On Post Ratification Of Convention Of Rights Of Child
23. “For The Best Interest Of A Child”: Protecting Children’s Rights From
Islamic Perspectives And Its Implementation Under Child Related
Policies And Laws In Malaysia
24. Hadanah Sebagai Hak Dan Perlindungan Kanak-Kanak Islam Di Malaysia
25. Hak Asasi Kanak-Kanak Dan Isu Pendidikan
26. Implementasi Hak Kanak-Kanak (CRC) Di Rumah Kanak-Kanak: Dapatan Kajian Rintis
27. Jabatan Guaman Dan Bantuan Kanak-Kanak
28. Kehilangan Kanak-Kanak Dan Kaitannya Dengan Kegiatan Pemujaan Dalam Ilmu Sihir: Satu Tinjauan
29. Kesedaran Kanak-Kanak Di Malaysia Terhadap Keselamatan Diri
30. Konsep ‘Penjaga Berkeupayaan’ Sebagai Mekanisme Pencegahan Dalam Kes Penderaan Dan Pengabaian Kanak-Kanak
31. Mediation In Custody Disputes: Challenges And Prospects In Malaysia
32. Non-Muslim Children And Family Law Statutes In Malaysia: An Examination Of Selected Legal Issues
33. Pemelarian Anak: Suatu Gurauan Jenayah Keibubapaan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...