Wednesday

Nik Azis Nik Pa et.al (2007) Isu-Isu Kritikal Dalam Pendidikan Islam & Pendidikan Bahasa Arab Berteraskan Pendekatan Islam Hadhari: Yayasan Islam Hadhari: Putrajaya/39

SATU agenda penting Kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan yang cemerlang. Sistem tersebut bertumpu kepada usaha untuk melahirkan insan yang berpengetahuan tinggi dan berakhlak mulia. Pemantapan akhlak pelajar perlu dan sentiasa diberi perhatian. Isu-isu kritikal dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab perlu ditangani dengan bijaksana. Cabaran yang dihadapi perlu ditangani agar penghasilan output menjadi lebih cemerlang. Sudah pasti , ia memerlukan anjakan paradigma dan perubahan cara berfikir.

Kandungan  buku ini merupakan sebahagian kertas kerja Seminar Serantau Islam Hadhari 2007. Antara kertas kerja adalah seperti berikut;

1. Konsepsi Tentang Cabaran dan Isu Kritikal dalam Pendidikan Islam
2. Pendidikan al-Quran dalam Pembinaan Generasi Hadhari
3. Pemanfaatan Pendidikan Sains dalam Memperkasakan Pendidikan Islam
4. Pemantapan Pendidikan al-Quran
5. Pembelajaran Pengaturan Kendiri dalam Bahasa Arab
6. Tinjauan Literature Tentang Pembinaan Jati Diri Bangsa Melayu Melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab
7. Kepentingan Pendidikan Seksualiti dalam Pembangunan Insan Seimbang
8. Pemerkasaan Modal Insan Melalui Pengintegrasian Pendidikan Islam ke dalam Program Akademik Universiti
9. Pengaruh Graduan Universiti Azhar Terhadap Pembangunan Pendidikan Islam di Malaysia
10. Nilai Murni dalam Pendidikan Islam Berteraskan Pendekatan Islam Hadhari
11. Penilaian Kritius Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Singapura
12. Analisis Kritikal Terhadap Pendidikan Etika dan Moral di Malaysia.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...