Thursday

Mustafa Haji Daud.(1994) Pekerjaan Dan Perusahaan Menurut Islam. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

PEKERJAAN dan Perusahaan Menurut Islam menjawab segala persoalan penting yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan. Buku ini mengandungi 5 bab , pekerjaan, kedudukan pekerjaan, perusahaan, pekerja dalam perusahaan, gaji dalam perusahaan. Penulis mengemukakan pandangan yang menyeluruh dan kemudian pandangan Islam dikemukakan. Pandangan Islam sangat penting kerana hanya Islam sahajalah yang merupakan alternatif tunggal kepada masalah yang dihadapi oleh manusia termasuk masalah pekerjaan. m/s 87.

Pekerjaan
 • Pekerjaan Fitrah Manusia
 • Kadar Kemampuan Manusia Berusaha Berbeza
 • Rezeki dan Usaha Manusia
Kedudukan Pekerjaan
 • Pandangan Tamadun Greek
 • Pandangan Yahudi dan Kristian
 • Pandangan Tamadun Rom
 • Pandangan Revolusi Perancis
 • Pandangan Islam
 • Bidang Pekerjaan
Perusahaan
 • Faktor Pengeluaran dan Perusahaan
 • Bahagian Perusahaan
 • Sejarah Perusahaan Islam
Pekerja Dalam Perusahaan
 • Kebajikan Pekerja Secara Umum
 • Kebajikan Pekerja Kanak-Kanak
 • Kebajikan Pekerja Wanita
 • Kesihatan Pekerja
 • Persatuan Pekerja
Gaji Dalam Perusahaan
 • Definisi
 • Kepentingan
 • Cara menentukan Gaji
 • Kadar Gaji
 • Kadar Gaji Minimum
 • Kadar Gaji Maksimum
 • Kadar Gaji Sebenar

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...