Thursday

Muhammad Hamid Al-Afendi & Nabi Ahmed Baloch.(1992) Ahmad Jaffni Hassan et al.(terj) Kurikulum Dan Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka./42

SARJANA Islam mengakui bahawa betapa perlunya wajud sebuah kurikulum yang bersepadu, tetapi pendidikan tidak boleh dicapai dengan hanya menyusun semula kurikulum kecuali agen perubahannya iaitu para guru juga dilatih untuk melaksanakan sistem yang dipulihkan. Untuk menghalang perkara ini berlaku dan untuk mengekalkan identiti Islam, pakar-pakar sependapat mengatakan bahawa semua orang Islam mesti menerima suatu pendidikan yang berdasar teguh kepada ajaran Islam dan mempengaruhi semua cawangan ilmu pengetahuan, pengeluaran buku dan program latihan guru. Berikut adalah kerja kerja yang dimuatkan dalam buku ini.


BAHAGIAN 1: KURIKULUM

1. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam
2. Kurikulum Pendidikan Islam
3. Pendidikan Islam : Satu Cara Ke Arah Sempurna Kendiri
4. Pendidikan Menurut Kurikulum Lama dan Kesannya Terhadap Zaman Moden
5. Pendidikan Islam Kanak-Kanak Islam di Barat dan Masalah Kurikulum dan Sukatan Pelajaran
6. Pendidikan Agama untuk Kanak-Kanak Islam di Great Britain: Garis Panduan dan Sukatan Pelajaran


BAHAGIAN 2: PENDIDIKAN GURU

7. Kurikulum Islam dan Guru
8. Menghasilkan Guru untuk Pendidikan Islam
9. Sistem untuk Melatih Guru-Guru Muslim
10. Pembinaan Semula Pendidikan Guru
11. Peranan Fakulti Pendidikan Islam Dalam Latihan Guru Kerajaan Arab Saudi : Satu Kajian Kes
12. Pembinaan Semula Kurikulum untuk Guru Islam

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...