Tuesday

Monograf Syariah. Bil 4, (Mei 1996) Konsep Harta Dalam Islam. Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya./37

TEORI maqÉsid al-syariah menekankan jaminan kebaikan di dunia dan di akhirat yang merupakan agenda utama penciptaan manusia. Perbahasan-perbahasan tentang maqÉsid al-syariah masih menjurus ke arah UsËl –Fiqh. Hubungan antara maqÉsid syariah dan usËl figh amat jelas sekali. Namun, untuk memahami maqÉsid syariah memerlukan satu penelitian yang mendalam dan apa yang penting bagaimana hendak mengetahui cara-cara untuk mengenali maqÉsid al-syariah. Artikel dalam jurnal , monograf atau pun prosiding sangat membantu dalam memahami satu-satu isu berbanding menelaah beberapa buah buku. Ini kerana, artikel dalam jurnal memberi kupasan mendalam dalam satu –satu isu. Keadaan sedemikian memberi fokus dalam proses untuk memahami dan meneliti isu perbincangan, sebaliknya buku memberi secara meluas dengan berbagai kerangka dan strukturnya. Monograf  ini terpaksa ditexturekan ataas sebab-sebab tertentu.

Antara tajuk dalam monograf ini ialah:

  1. MaqÉsid Syariah Dalam Pengurusan Harta
  2. Keadilan Pengagihan Pendapatan dan Kekayaan daripada Perspektif Ekonomi Islam
  3. Credit In Islamic Law
  4. Perjanjian-Perjanjian yang Menyalahi Undang-Undang: Perbandingan di antara Undang-Undang Islam dengan Akta Kontrak Malaysia dan Undang-Undang Inggeris.
  5. Elemen Sumbangan Dalam Amalan Pembahagian Harta Sepencarian di Malaysia
  6. Nakfah: Hak anak dan Kewajipan Bapa
  7. UsËl-Fiqh Sebagai Metod Penyelidikan dalam Pengajian Syariah
  8. The Discernment of Maslahah in Islamic Legal Theory
  9. Fleksibiliti(MurËnah) di dalam Perundangan Islam
  10. Pengajian Syariah: Hubungannya dengan Adat Resam serta Keadaan Tempatan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...