Tuesday

Mohd Micheal Abdullah.(1995). Pemikiran Kritis. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur/14

Apakah itu “Pemikiran Kritis”? Konsep pemikiran agak susah ditakrifkan. Pemikiran merujuk kebolehan manusia untuk mencipta gagasan-gagasan dan pengertian-pengertian, berhujah, menilai dan membuat keputusan. Bidang pemikiran kritis bertujuan untuk mengajarkan kaedah-kaedah pemikiran yang digunakan untuk berhujah secara berkesan. Pemikiran kritis menumpukan perhatian manusia untuk berfikir secara berkesan. Aspek yang diutamakan dalam bidang  kritis ialah penghujahan, cara memberi alasan untuk menyokong atau menentang sesuatu hujah. Buku ini cuba membentangkan istilah-istilah dan konsep-konsep dalam bidang pemikiran kritis. Keterangan-keterangan disokong oleh ilustrasi dan contoh dalam konteks ilmu logik.  Oleh itu, bidang Pemikiran Kritis kadangkala dinamakan analisis penghujahan. Sebagai permulaan buku ini elok dibaca sebagai asas untuk mengetahui secara umum apakah pemikiran kritis. Beberapa minggu lepas, ketika berada di INTAN, cawangan utara, cuba mencari waktu memasuki perpustakaan di sana dan meminjam beberapa buah buku untuk dibaca, antara buku yang menarik ialah buku karangan Maimunah Othman berkenaan pemikiran kritis, buku tersebut membentangkan cara berfikir  dan melatih kita menjadi kritis dalam sesuatu hal. Beliau juga menerangkan dengan bahasa yang mudah dan menjelaskan beberapa teknik yang perlu dipelajari dalam usaha untuk melatih pemikiran kritis.

Mungkin beberapa buah buku berkenaan pemikiran kritis boleh dibaca dan dipelajari namun bagi saya ilmu mantik dari falsafah Islam dan Arab perlu dipelajari dan  sebagai asas sebaiknya memahami kunci usul-fiqh yang merupakan satu ilmu yang membentangkan kaedah-kaedah hukum Islam. Sebagai permulaan, baca dan hafaz matan waraqat Imam Haramain dalam bidang usul- fiqh. Matan tersebut banyak dihuraikan antaranya Imam Jalaludin Mahalli atau bagi memahami dalam bahasa Melayu ialah terjemah syarah Waraqat oleh Ustaz Haji Mujiburrahaman. Kesimpulannya, kedua-dua ilmu tersebut mengajar kita cara berhujah dan menganalisis kandungan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...