Monday

Jurnal Syariah (Januari 1999) Jilid 7, Bil 1, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (APIUM)/32

UMUM sedia maklum, di antara sumber pendapatan sesebuah negara ialah hasil daripada kutipan cukai ke atas barang-barang, harta atau perkhidmaan tertentu. Tanah merupakan harta yang dikenakan cukai oleh kebanyakan, malah seluruh negara di dunia ini. Salah satu artikel dalam jurnal syariah ini membincangkan Percukaian Tanah Menurut Perspektif Islam. Perlu diketahui, kategori tanah  menurut syariah. Para ulama telah membahagikan tanah dalam negara Islam kepada beberapa kategori seperti berikut:
 1. Tanah Kharaj
 2. Tanah ushri

Huraian lanjut berkenaan pembahagian tanah dan pembahagian bagi setiap tanah ushri dinyatakan dalam artikel ini; Manakala artikel lain yang terdapat dalam jurnal ini adalah seperti berikut:

 1. Implications and Consequences of Illegitimate Child (Walad al-Zina) in Islamic Law: A Classical View
 2. Batas-Batas Pergaulan Antara Lelaki dan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Kini: Satu Huraian Hukum Islam Semasa
 3. Sejarah Pelaksanaan Undang-Undang Islam di Pulau Pinang
 4. Percukaian Tanah Menurut Perspektif Islam
 5. Muslim Marital Regulations: A Revisit in the Light of Existing Practices Among Some Muslim Communities in Ghana
 6. Hudud Kelantan dan Pengislahannya
 7. Perlembagaan: Isu Pelaksanaan Undang-Undang Islam
 8. Nilai-Nilai Semasa dan Setempat Dalam Penentuan Hukum: Satu Perbincangan Awal
 9. Laporan-Laporan Kes

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...