Monday

Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.(Julai ,2007) Jilid 17 Bil.01. Institut Aminuddin Baki (IAB). Kementerian Pelajaran Malaysia./31

KEWIBAWAAN  kepimpinan guru pendidikan Islam adalah sangat penting untuk melaksanakan usaha mendidik dan memimpin pelajar secara lebih berkesan. Setiap guru pendidikan Islam  perlu memiliki ciri dan sifat-sifat keluhuran dan ketrampilan diri untuk dijadikan contoh kepada pelajar dan juga masyarakat. Artikel yang menjadi pilihan dalam jurnal ini ialah Penilaian Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Terhadap Amalan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam. Dapatan kajian dapat membantu para guru untuk meningkatkan sahsiah diri dan membuat penambahbaikan dari segala aspek dan keadaan. Terdapat lima artikel dalam jurnal ini, antaranya:


  1. Kerangka Komprehensif Untuk Penambahbaikan Sekolah Berkesan: Satu Kajian Eksploratori
  2. Kesediaan Memperkasa Pendidikan Pembangunan Lestari Oleh Pengurus Pendidikan Sekolah: Satu Kajian Kes
  3. Penilaian Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah Terhadap Amalan Kepimpinan Guru Pendidikan Islam
  4. Perkhidmatan Pempakejan Maklumat (PPMP), Inovasi Pelaksanaan Perkhidmatan Perpustakaan Khusus Dalam Konteks Pengurusan Pengetahuan
  5. Theachers’ Thought Processes in Teaching Literature: Good Leadership And Administration in Teaching

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...