Monday

Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.(Disember ,2009) Jilid 19 Bil.02. Institut Aminuddin Baki (IAB). Kementerian Pelajaran Malaysia./28

MEMBINA negara bangsa amat penting bagi sesebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia. Untuk menghadapi era globalisasi, Kementerian Pelajaran Malaysia telah merangka sebuah plan induk yang dinamakan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bagi tempoh 2006 hingga 2010. Ini artikel pertama dalam jurnal ini yang berkongsi pengalaman berkenaan tajuk  negara bangsa. Yang menariknya, masih terdapat yang bertanya tentang apa itu negara banga, sebaiknya artikel dapat menghuraikan dengan baik sekali.

Antara tajuk lain yang dibincangkan ialah;

  1. Membina Negara Bangsa Satu Perkongsian Pengalaman
  2. Gaya Kepimpinan Terhadap Prestasi Kerja Pensyarah: Aliran Sains dan Aliran Sastera
  3. Integrasi Teknologi Dalam Institusi pendidikan: Panduan Kepada Tadbir
  4. Konflik di Sekolah: Pendekatan Berhemah Dalam Kalangan Pentadbir Sekolah Rendah
  5. Pembelajaran Pasukan dan Kepimpinan Pengetua Dalam Mewujudkan Organisasi Pembelajaran.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...