Thursday

Abdul Razaq Ahmad.(2006) Mahasiswa Abad 21. Fakulti Pendidikan .Universiti Kebangsaan Malaysia./21

MAHASISWA Abad 21 ini menganalisis falsafah pemikiran, kecemerlangan diri, strategi pembelajaran, kerjaya, kepimpinan dan keusahawanan. Buku ini amat sesuai untuk dijadikan handbook atau panduan kepada setiap mahasiswa di pusat-pusat pengajian tinggi bagi mempertingkatkan sahsiah diri bersepadu dan kecemerlangan pendidikan khususnya dalam menghadapi arus dan cabaran era globalisasi abad 21.

Mahasiswa Abad 21 ini mengandungi 16 kertas kerja yang dibahagikan kepada topik tertentu antaranya falsasah dan pembudayaan ilmu, kecemerlangan dan pembangunan diri, strategi pembelajaran dan kerja & kepimpinan. m/s 228.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...